Добре дошли в Дубравия.

Нашата марка е символ на дългогодишни традиции в производството на млечни продукти съчетани с модерна материално-техническа база.

разгледайте нашите продукти.

Link to: ПродуктиLink to: ПродуктиLink to: Продукти

Гордеем се с добре обученият персонал работещ дълги години в предприятието и спазващ без компромис технологията на производство.

От първостепенно значение е дългогодишният опит, който имаме в производството на млечни продукти, както и правилният избор и монтаж на оборудване в предприятието.

С натрупаният през годините опит инвестирахме в подходящото съобразено с всеки отделен тип производство модерно оборудване позволяващо безупречни прием, очистване, съхранение, обработка на млякото и последващо производство на млечни продукти. 

Уведомление от МИЛК КЪМПАНИ ГРУП ЕООД

Във връзка с изменение на ОУП на Община Белоградчик за поземлен имот с идентификатор ПИ 24431.35.9, м. Рът, земл. с.Дъбравка, общ. Белоградчик.

На основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на проект за изменение на ОУП на община Белоградчик за ПИ 24431.35.9, м. Рът, земл. с.Дъбравка, общ. Белоградчик и екологичната оценка към него. Срещата ще се проведе на 19.07.2022г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Белоградчик.

Проектът за изменение на ОУП и екологичната оценка е предоставен в стая ТСУ на Общинска администрация Белоградчик и е на разположение на заинтересуваните лица всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

Разберете повече за нас.

Нашата търговска марка е „Дубравия“ и произвеждаме основно продукти от краве мляко, като имаме малки серии продукти от овче и козе мляко.