За нас.

Нашата търговска марка е „Дубравия“ и произвеждаме основно продукти от краве мляко, като имаме малки серии продукти от овче и козе мляко.

Стартирахме дейността си през 1996 год като малък цех за преработка на мляко от собствена ферма. През годините развивахме и усъвършенствахме нашият опит и материално техническа база. Освен многократните разширения, реконструкции и модернизации на съществуващата база извършихме две съществени инвестиции:

2013 въвеждане в експлоатация на изцяло ново предприятие за производство на сирене

2018 въвеждане в експлоатация на разширение и модернизация на предприятието, ново парокотелно и локална пречиствателна станция.

Така извършените инвестиции спомогнаха за повишаване на качеството, разширяването на капацитета и асортимента на произвежданите млечни продукти. Към съществуващият производствен асортимент от сирене, кашкавал и извара дружеството добави нови продукти като кисело мляко, айрян, плодови млечнокисели напитки, краве масло, топени сирена и други.

Дружеството разполага с достатъчно на брой и различна товароносимост превозни средства за транспорт на сурово мляко и млечни продукти осигуряващи необходимият температурен режим и надлежно регистрирани по Закона за храните.