facebook
млечни продукти

Реализация

Дистрибуцията се извършва от водещи търговски фирми основно в 11 областни центъра на България – Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Варна, София, Перник, Пазарджик, Пловдив, Бургас, а също и по големи градове на страната, като съответните дистрибутори предлагат продукцията в по-малки населени места от съответния и съседни региони ...

Произвежданите основни марки „Дубравия” и „Билалица” са добре познати на потребителя.