facebook
млечни продукти

Кисело мляко 3,6%

product product product product
product product product product
product product product product

Суровината

млечни продукти

Към момента изкупуваната суровина е произведена в български ферми намиращи се основно в планински или полупланински райони на северозападна България. Млекопреработвателното предприятие изкупува суровина от лицензирани ферми ...

Реализация

производство на млечни продукти

Дистрибуцията се извършва от водещи търговски фирми основно в 11 областни центъра на България – Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Варна, София, Перник, Пазарджик, Пловдив, Бургас, а също и по големи градове на страната ...