facebook
млечни продукти

История

Идеята възниква през 1996 год. когато произвежданото сурово краве мляко от собствена ферма е предавано на млекопреработватели и изкупувано на ниски цени с голямо забавяне на заплащането. Именно поради тази причина е взето решение да се изгради малък цех за преработка на мляко от собствена ферма в сграда находяща се в бивш стопански двор на с.Дъбравка, която е изцяло частна собственост. Първоначалното предназначение на сградата е било фуражна кухня. След преустройство е пуснато в експлоатация на 12.02.1997г. с дейност „Преработка на краве мляко и производство на млечни продукти”. Започва се с производство на краве сирене и дневна преработка на 200л. суровина. Първоначално пазарът е свит и продуктът непознат. Продава се предимно на крайни потребители и местни магазини. Една година след пускане в експлоатация се включва и производство на краве кисело мляко насочено също за продажба в района на община Белоградчик. Постепенно се започва изкупуване на суровина от малки местни ферми и стопани.

През 1998 год. продуктите се предлагат и в складове на едро в градовете Видин, Лом и Кюстендил, както и в магазинната мрежа в общината доставяни директно от преработвателя. В края на 1999 год. същите се продават и в голяма мрежа хранителни магазини в гр.София. Започва се производството на ръчен кашкавал от краве мляко, „Роле шунка-кашкавал”, салата „Снежанка” и малки партиди топено сирене. Първоначално продуктите се предлагат без конкретна търговска марка, което не позволява разпознаването им от потребителя. Поради тази причина същата година са пуснати под наименованието „Дубравия”.

млечни продукти След бързото налагане на качествените натурални млечни продукти на пазара и излезлите повишени изисквания към предприятията от бранша през 2000 год. е извършена реконструкция и модернизация с увеличаване капацитета на преработваната суровина на 2 т/ден, като на 14.06.2000г. предприятието е спряно за ремонт. Извършена е основна реконструкция на съществуващата част с изграждане на изцяло нов цех за производство на сирене и кашкавал съпътстван от необходимите обслужващи помещения. На 12.06.2002г. предприятието е пуснато в експлоатация от органите на ДВСК за производство на „Краве кисело мляко”, а в последствие „Сирене и кашкавал от краве мляко”. С течение на времето се достига до извода, че е по-добре да се произвежда по-малък асортимент, но с по-високо качество на произвежданите продукти, като фирмата увеличава изкупуването на суровина от други ферми и се специализира в производството на традиционен български кашкавал и кисело мляко. Развива се дистрибуторската мрежа с продажбата в областите Монтана, Враца и учреждения като болници и детски градини. С цел да се запази качеството на млечните продукти чрез селекция на суровина дневният обем на преработка първоначално е до 1тон сурово краве мляко, който в последствие се увеличава до достигане на пълния капацитет. Поради бързо променящият пазар и не напълно развитата дистрибуторска мрежа увеличеното производство през летните месеци нерядко води до натрупване на продукция, която с цел да бъде реализирана е продавана по цени на себестойност.

Така през лятото на 2003 год. фирмата е въвлечена в измамна схема и откраднато голямо количество кашкавал спрямо тогавашния обем на производство. През тази година предприятието оцелява трудно, но въпреки всичко успява да разплати всичките си задължения към доставчиците.

млечни продукти През 2004 и 2006 год. по изготвени бизнес планове се извършват реконструкции и модернизации за достигане на новите изисквания на ДВСК продиктувани от ЕС. След изграждането на нови допълнителни помещения капацитетът на преработка отново е увеличен. Инсталират се нови машини и инсталации. Непрестанно се обновява и транспортната база със специализирани автомобили за изкупуване на суровина и транспорт на готов продукт осигуряващи необходимият температурен режим.

Месец юни 2008 год се взема решение за спиране производството на кисело мляко поради промяна вкусовете на потребителите и избягване на естествените продукти. Последвалият същата година медиен интерес към влагането на растителни мазнини в млечните продукти, както и преустановяването на работа на някои млекопреработвателни предприятия спомага за по силното навлизане на пазара на марката „Дубравия” като натурален млечен продукт.

След проверка от органите на ДВСК през 2009 год. предприятието е включено в позитивния списък за производство и търговия с храни от животински произход със страните членки на Европейския съюз, но фирмата се възползва от дерогационният срок за производителите на краве мляко и остава да произвежда продукти предлагани на Българския пазар. Същата година се взема решение за разширение на съществуващата част и се изготвя се проект представляващ нов цех за сирене, нов цех за извара и разширение и модернизация на цех кашкавал.

През 2011 г. е пуснат в експлоатация нов цех за извара и разширение цех кашкавал, а през 2013 год. нова мандра за производство на сирене, което се реализира на българския и международни пазари.